Αρχική

Η ερμηνεία της Πολιτιστικής κληρονομιάς για την ενσωμάτωση μεταναστών στο σχολείοείναι ένα συναρπαστικό και φιλόδοξο 2-ετές πρόγραμμα το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει στην ενσωμάτωση των νέων μεταναστών στα σχολεία και τις κοινότητές τους.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί ελκυστικούς τρόπους εκμάθησης που βοηθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες να ανακαλύψουν την τοπική κληρονομιά τους. Το έργο στοχεύει στο να γνωρίσουν, οι μαθητές και οι μαθήτριες, καλύτερα τον τόπο που κατοικούν, αποκτώντας έτσι μια καλύτερη αίσθηση του ανήκειν στις κοινότητές τους και στην κατανόηση  της τοπικής κληρονομιά τους.