Δεύτερη διακρατική συνάντηση στο Βρότσλαβ

Η δεύτερη συνάντησή μας έλαβε χώρα στην ιστορική πόλη Βρότσλαβ της Πολωνίας στις 6 – 7 Απριλίου 2017.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης συζητήσαμε τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς που τα τέσσερα σχολεία κατέθεσαν ως προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες ερμηνείας της κληρονομιάς καθώς και την πρόοδο που είχε σημειωθεί για τη διάδοση του έργου, μεταξύ άλλων μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Εξερευνήσαμε διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας, με κάθε σχολείο να εξετάζει πώς το Δημαρχείο του Βρότσλαβ θα μπορούσε να εξηγηθεί και να παρουσιαστεί σε μια ομάδα μεταναστών. Οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν διάφορους τύπους μέσων ενημέρωσης που θα σχετίζονταν με τους σπουδαστές και το κοινό τους, συμπεριλαμβανομένων των ξεναγήσεων, του ήχου, του ρόλου, της αφήγησης και των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Σημαντικό μέρος της διήμερης συνάντησης ήταν να προγραμματιστεί η επόμενη σύνοδος, η οποία είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους δασκάλους που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα αργότερα μέσα στο έτος.

Leave a Reply