3η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Οι εταίροι του HIMIS πραγματοποίησαν στην Κέρκυρα, την τρίτη  εταιρική συνάντηση. Τόπος συνάντησης, ήταν η δημοτική  Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας, που βρίσκεται στο Παλαιό Φρούριο.

Σε αυτή τη συνάντηση, συζητήσαμε για την πρόοδο όλων των σχολείων, στην ανάπτυξη των προγραμμάτων ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς τους, μετά το σεμινάριο κατάρτισης του Σεπτεμβρίου. Κάθε σχολείο είχε επιλέξει  τοποθεσίες στις  οποίες βάσισε το πρόγραμμα του, και μια σειρά δραστηριοτήτων για να εξηγήσει τα χαρακτηριστικά της κληρονομιάς του. Τα σχολεία είχαν επίσης επιλέξει τους μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τους οποίους άρχισαν να συμπεριλαμβάνουν στη διαδικασία σχεδιασμού.

Τα σχολεία εκπονούν τώρα λεπτομερή σχέδια υλοποίησης των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος δραστηριοτήτων και ενός χρονοδιαγράμματος για την τελική παράδοση του έργου. Επόμενη συνάντηση ορίστηκε τον Ιανουάριο, για να ελέγξουμε την πρόοδο και να μοιραστούμε τις εμπειρίες των σχολείων στην διαδικασία  υλοποίησης των σχεδίων τους.

Leave a Reply