Dorobek intelektualny

Projekt przyniesie następujące rezultaty:

1/ dostarczy umiejętności ułatwiające tworzenie projektów związanych z dziedzictwem kulturowym opracowanych przez uczniów/studentów jako narzędzie do wspierania integracji migrantów oraz poszanowania wartości europejskich.

2/ nauczyciele w szkołach przetestują w trakcie szkolenia zdobyte umiejętności planowania i wdrażania. Nacisk zostanie położony na obszary dziedzictwa kulturowego charakterystyczne dla społeczności lokalnej.

3/ wytyczne – będą one zawierały zalecenia i instrukcje sposobu realizacji projektu w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Want to know more about the project?

Get in touch with us with any questions, or sign up to our mailing list to receive automatic updates on the project.