Trzecie spotkanie projektowe – Korfu, 9-10 listopad 2017

Przedstawiciele szkół partnerskich spotkali sie ponownie na pieknej wyspie Korfu w dniach 9-10 listopada 2017 r. Miejscem spotkania była Główna Biblioteka w Kerkyrii, umieszczona w Starej Fortecy.

Podczas tego spotkania omawialiśmy postępy wszystkich szkół w realizacji projektu. Każda szkoła wybrała miejsca, w których można oprzeć swoje projekty, oraz szereg działań wyjaśniających ich cechy dziedzictwa. Szkoły wybrały także studentów, którzy będą zaangażowani w projekt i zostali włączeni w proces planowania.

Szkoły przygotowują teraz szczegółowe plany dotyczące każdego z projektów, w tym program działań i harmonogram. Spotykamy się ponownie w styczniu, aby sprawdzić postępy i podzielić się doświadczeniami.

Dodaj komentarz